MIỄN PHÍ GIAO HÀNG NỘI THÀNH TPHCM VÀ PLEIKU KHI ĐẶT HÀNG QUA WEBSITE

HỒ SƠ TỰ CB

1.    Cà phê rang nguyên hạt L'amant L'Organique - Fine Organic Quy trình Honey
Bản tự công bố
Bản scan Test Report
Bản scan bao bì
2.    Cà phê rang nguyên hạt L'amant L'Organique - Ham Rong Mountain
Bản tự công bố
Bản scan Test Report
Bản scan bao bì
3.    Cà phê hòa tan 3in1 L'amant Le Classique
Bản tự công bố
Bản scan Test Report
Bản scan bao bì

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD
4.    Cà phê hòa tan Coconut Cappuccino L'amant L'Elegant
Bản tự công bố
Bản scan Test Report
- Bản scan bao bì

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD
5.    Cà phê hòa tan Pure Black L'amant Le Classique
Bản tự công bố
Bản scan Test Report
Bản scan bao bì

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD
6.    Cà phê hòa tan Espresso L'amant Le Classique
Bản tự công bố
Bản scan Test Report
Bản scan bao bì

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD
7.    Cà phê hòa tan 2in1 L'amant Le Classique
Bản tự công bố
Bản scan Test Report
Bản scan bao bì

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD
8.    Cà phê hòa tan Mocha Cappuccino L'amant L'Elegant:
Bản tự công bố
Bản scan Test Report
Bản scan bao bì

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD

9. Cà phê hạt rang Golden Drop Espresso

Bản tự công bố
Bản scan Test Report
Bản scan bao bì

10. Cà phê rang hạt Magic Espresso

Bản tự công bố
Bản scan Test Report
Bản scan bao bì

11. Cà phê rang hạt Culi

Bản tự công bố và Test Report

12. Cà phê rang hạt không cafein Decaf

Bản tự công bố
- Bản scan Test Report
Bản scan bao bì