FREE SHIPPING FOR ORDER FROM 500,000VND IN HCMC AND PLEIKU

HỒ SƠ TỰ CB

1.    Cà phê rang nguyên hạt L'amant L'Organique - Fine Organic
Bản tự công bố / Product Self-declaration
Bản scan Test Report / Test Report
Bản scan bao bì / Packaging
2.    Cà phê rang nguyên hạt L'amant L'Organique - Ham Rong Mountain
Bản tự công bố / Product Self-declaration
Bản scan Test Report / Test Report
Bản scan bao bì / Packaging
3.    Cà phê hòa tan 3in1 L'amant Le Classique
Bản tự công bố / Product Self-declaration
Bản scan Test Report / Test Report
Bản scan bao bì / Packaging

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD / About Package and Date
4.    Cà phê hòa tan Coconut Cappuccino L'amant L'Elegant
Bản tự công bố / Product Self-declaration
Bản scan Test Report / Test Report
Bản scan bao bì / Packaging

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD / About Package and Date
5.    Cà phê hòa tan Pure Black L'amant Le Classique
Bản tự công bố / Product Self-declaration
Bản scan Test Report / Test Report
Bản scan bao bì / Packaging

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD / About Package and Date
6.    Cà phê hòa tan Espresso L'amant Le Classique
Bản tự công bố/ Product Self-declaration
Bản scan Test Report/ Test Report
Bản scan bao bì/ Packaging

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD / About Package and Date
7.    Cà phê hòa tan 2in1 L'amant Le Classique
Bản tự công bố / Product Self-declaration
Bản scan Test Report / Test Report
Bản scan bao bì / Packaging

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD/ About Package and Dte
8.    Cà phê hòa tan Mocha Cappuccino L'amant L'Elegant:
Bản tự công bố / Product Self-declaration
Bản scan Test Report / Test Report
Bản scan bao bì / Packaging

Bổ sung quy cách và thay đổi HSD/ About Package and Date

9. Cà phê hạt rang Golden Drop Espresso

Bản tự công bố/ Product Self-declaration
Bản scan Test Report/ Test Report
Bản scan bao bì/ Packaging

10. Cà phê rang hạt Magic Espresso

Bản tự công bố/ Product Self-declaration
Bản scan Test Report/ Test Report
Bản scan bao bì/ Packaging

11. Cà phê rang hạt Culi

Bản tự công bố và Test Report/ Product Self-declaration and Test Report

12. Cà phê rang hạt không cafein Decaf Espresso

Bản tự công bố/ Product Self-declaration
- Bản scan Test Report/ Test Report
Bản scan bao bì/ Packaging

13. Cà phê hòa tan "Sữa Đá Vị Chất" 

- Bản tự công bố/ Product Self-declaration

- Bản Scan Test Report/ Test Report

- Bản scan bao bì/ Packaging

14. Cà phê rang xay APEC 2017 100% Arabica

- Bản tự công bố/ Product Self-declaration

- Bản Scan Test Report/ Test Report

- Bản xác nhận An toàn vệ sinh thực phẩm / Certificate of Food Hygiene and Safety

- Thông báo thay đổi HSD / Adjust Date 

- Bản scan bao bì/ Packaging

15. Cà phê rang xay APEC 2017 100% Robusta

- Bản tự công bố/ Product Self-declaration

- Bản Scan Test Report/ Test Report

- Bản xác nhận An toàn vệ sinh thực phẩm /  Certificate of Food Hygiene and Safety

- Thông báo thay đổi HSD / Adjust Date

- Bản scan bao bì/ Packaging

16. Cà phê rang xay Phin nhẹ - Light Blend

- Bản tự công bố/ Product Self-declaration
- Bản scan Test Report/ Test Report
- Bản scan bao bì/ Packaging

17. Cà phê rang xay Phin đậm - Bold Blend

- Bản tự công bố/ Product Self-declaration
- Bản scan Test Report/ Test Report
- Bản scan bao bì/ Packaging

18. Cà phê hạt rang nguyên chất Espresso - Roasted Whole Bean

- Bản tự công bố / Product Self-declaration
- Bản scan Test Report/ Test Report

19. Cà phê rang xay pha phin Truyền thống - Traditional Blend

-  Bản tự công bố/ Product Self-declaration
- Bản scan Test Report/ Test Report

20. L'amant Café viên Capsule - Capsule Coffee

- Bản tự công bố/ Product Self-declaration
- Bản scan Test Report/ Test Report
- Bản scan bao bì / Packaging
- Bản xác nhận An toàn vệ sinh thực phẩm / Certificate of Food Hygiene and Safety

21. Cà phê túi lọc Happy Life - Drip Coffee

- Bản tự công bố/ Product Self-declaration
- Bản scan bao bì / Test Report
- Bản xác nhận An toàn vệ sinh thực phẩm / Certificate of Food Hygiene and Safety

22. Cà phê túi lọc Wonderful Life - Drip Coffee

- Bản scan Test Report/ Test Report

- Bản xác nhận An toàn vệ sinh thực phẩm/ Certificate of Food Hygiene and Safety

page